E-mail do ssl2@o2.pl nie mógł zostać wysłany, przyczyna :SMTP Connect() zakoĹ„czone niepowodzeniem. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting
E-mail do ssl2@o2.pl nie mógł zostać wysłany, przyczyna :SMTP Connect() zakoĹ„czone niepowodzeniem. https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting